products/2

För fria utrymmen – välj takstol av ramverkskonstruktion

När man efterfrågar större fria utrymmen i takstolen är det en fördel att välja en takstolskonstruktion som bygger på ramverk.

Takstolar som är konstruerade som ramverk består av ramstänger och diagonaler som inte bildar slutna trianglar genomgående. Knutlasterna kan därför inte överföras som enbart normalkrafter, utan de överförs till största delen som moment. Detta ger takstolskonstruktionen en större slankhet och för att deformationerna inte skall bli för stora fordras ofta mellanstöd. Ramverk används normalt till 1 1/2 - planshus och i övrigt där större fria utrymmen i takstolen önskas. Taklutningarna bör vara mellan 27 - 50 grader. Nedan redovisas några särdrag.

De inbördes styvheterna mellan takstolens segment är avgörande för kraftfördelningen. Stödens placering, liksom utformningen av vinds- och kryputrymmen, är viktiga för takstolens ekonomi.

Minst tre stöd är att föredra på ett ramverk. Vid stora spännvidder och/eller vid avsaknad av mellanstöd kan material typ Kertobalk användas.

En infälld avväxlingsbalk i takstolens underram leder normalt till dimensionssökning.
Vid avkapning av underarm för exempelvis trappa måste uppträdande horisontalkrafter tas om hand. Kuptakstolar med kapad överram ger en mycket vek konstruktion. Dubbla tvärbalkar ovan hanbjälken kan bära upp kuptakstolen. Alternativt kan takstolen göras fribärande med exempelvis mycket styv hanbjälke av Kertobalk.

Nedböjningen kan vara dimensionerande.