Frakt och transport

Leverans av Arlandagaraget

Leverans och lossning av garagebyggsats. Vägen fram till byggplatsen måste klara en 18ton och 10meter lång lastbil. Garaget levereras oftast med 2-3 st olika lastbilar. I fraktpriset ingår frakt till byggplatsen under förutsättning att framkomlighet för kranbilen kan tillgodoses, i annat fall måste lossning ske på närmaste lämpliga ställe, chauffören avgör vad som är lämpligt.
Normal lossningstid för garage och div. material är ca 30 min.
Vi samarbetar med Svensk Byggfrakt AB.

Viktigt att kontrollera innan leverans.
Vid leverans längre än 30 mil kontakta säljare för vidare information.