Leverans

Takstolar levereras ofta med fordonskombinationen bil och släp, ibland med trailer. Tillse att arbetsplatsen är leveransförberedd. Framkomlig väg, lagringsplats och lossningsmöjligheter måste finnas klara, för att inte väntetider och därmed extrakostnader skall uppkomma.

Fraktkostnaden för takstolar är en relativt betungande post. Av utrymmesskäl monteras därför inte laskar och dylikt, då dessa ökar takstolens tjocklek. Förstärkningslaskar och montageskarvar levereras vanligtvis i lösvirke för arbetsplatsmontage. Föreskrifter om utförande finns på takstolsritningen. Då kombiplåtar användes i t ex montageskarv är det viktigt att rätt spiksort användes. Ingår denna inte i leveransen, fråga spiktillverkaren eller en välsorterad byggmaterialhandel.

I Sverige råder för närvarande följande totala måttgränser för transporter på väg: höjd 4,5 meter - bredd 2, 6 meter - längd 24 meter. Dispenser kan erhållas, men är ofta förenade med extrakostnader för följebil m.m. för utrikes leveranser gäller andra regler.

Tilläggsleveranser

Vid takstolsleveranser utnyttjas sällan maximal fraktkapacitet. Samlastningar mellan olika objekt och leveransmottagare är genom tidsaspekten svåra att utföra. För att reducera kapacitetsöverskottet utnyttjas ofta tilläggsleveranser. Övrigt taktäckningsmaterial, reglar, bjälklag och gavelspetsar är exempel på tilläggsleveranser. När kapacitetsöverskottet utnyttjas blir i princip tilläggsmaterialet fraktfritt. 

Tänk på att:

Långa transporter i samband med ditt takstolsköp 

är en dyr & onödigt kostsam utgift för dig som kund.

Därför levererar vi oftast till dem som ska bygga i Mälardalen