products/3

När man efterfrågar större fria utrymmen i takstolen är det en fördel att välja en takstolskonstruktion som bygger på ramverk.

Den här sortens takstolar används mestadels på betongunderlag och spikas oftast ihop på plats.

Detta är en typ av takstol som traditionellt brukar spikas ihop på plats, men som nu mer och mer tillverkas på fabrik. Uppstolpade takstolar används främst på bjälklag av betong eller lättbetong, men det går även utmärkt att placera dem på kassettbjälklag av trä. En klen underarm påsatt på fabrik underlättar både hantering och montage av takstolen då speciella syllar inte behöver läggas ut på bjälklaget. Denna typ av takstol ger ofta små virkesdimensioner. Det är viktigt att i den här typen av takstolskonstruktioner inte glömma bort vindstabiliseringen och förankring