products/4

Paralellfackverk balk – takstolar för tak med låg lutning

När man vill ha en takstol med mycket låg lutning är en takstolskonstruktion av fackverksbalkar en fördel att välja.

Den här typen av takstolar kallas fackverksbalk p.g.a. sin låga höjd och låga taklutning, under 14 grader. Det gör att ett traditionellt fackverk inte kan byggas ut i den låga delen. Ramstängerna är därför ofta förbundna med kilar.
Den här takstolstypen lämpar sig för lätta tak och måttliga spännvidder. Några av särdragen är:

  • På grund av den låga konstruktionshöjden blir ofta nedböjningen dimensionerande
  • Lägre höjd än 200 mm över upplaget är svårt att klara. Ofta krävs 250 - 300 mm eller högre allt beroende på spännvidden
  • Om utrymme för kanaler i takstolen krävs ger denna typ begränsad placering.
  • Mellanstöd verkar mycket gynnsamt på virkesdimensionerna.