Ritningar och bygglov

Vi kan hjälpa dig med:

Byggnadslovsritningar
Handlingarna består av fasadritningar, planritningar sektionsritning och takstolsberäkning. Kontakt säljare om kostnad för ritningar gällande bygglovsritningar.

Handlingar

Byggnadslovshandlingar
För att hjälpa dig behöver vi: Fullständiga uppgifter på sökande, fastighetsbeteckning,tomtkarta, tomtarea, kommun och vilken typ av garage byggnadslovet avser.Vi behöver även en kopia av din tomtkarta där du markerat var garaget ska placeras med mått från 2 st tomtgränser.

Grundritning
Begär alltid grundritning innan ni påbörjar grundläggningen.