products/6

Saxstol – takstolskonstruktion när lutande innertak efterfrågas

Saxstol är en variant av takstol när lutande innertak önskas.

Den inre lutningen är ca 10 grader flackare än den utvändiga lutningen. Det gör att ett bärande fackverk får utrymme mellan över- och underram.