products/1

Takstolar av modellen fackverk

Den vanligaste typen av takstolar är fackverk. Dimensionering av takstolar av den här typen är enkel att göra.

Ett fackverk består av ramstänger som är sammanbundna med diagonaler för att de ska bilda slutna triangelmönster. Lasterna överförs i huvudsak som normalkrafter. Taklutningen är normalt mellan 14 - 30 grader. Vi har här skissat både några vanliga och några speciella typer av fackverk för takstolar. Nedan redovisas en del av deras särdrag.
Fackverk tål förhållandevis stora laster och är enkla att dimensionera.

Takfoten är för det mesta den del av takstolen som har lägst konstruktionshöjd och ställer därför till med de största problemen. Excentricitetsmomenten kan bli mycket stora vid indragna upplag. Den typgodkända killösningen är i de flesta fall den mest ekonomiska lösningen av takstolskonstruktion.

Upplagsreaktioner för flerstödsfackverk kan variera avsevärt inbördes. Ett upplag placerat nära takstolens nock kan få 50 - 70 % av totala lasten.

Ett mellanstöd ger ofta mindre dimensioner på virket.

Diagonalernas placering i takstolens fackverk kan göra det svårt att få plats med vissa installationer. Flytta dock aldrig en diagonal utan konstruktörens godkännande