products/5

Upphöjd A-takstol när speciallösning krävs

Vissa takkonstruktioner kräver speciallösningar. När man väljer att bygga exempelvis ett sadeltak rekommenderar vi en takstolskonstruktion som kallas upphöjd takstol.

En sammansatt balk av typ fackverksbalk kan användas när vanligt, massivt virke inte räcker till. Ett annat alternativ är att använda material typ Kerto-balken.

En mycket speciell typ av takstol är sadeltaket med uppflyttad underram. På detta sätt kommer upplagen att hamna på överarmarna med mycket stora påfrestningar som följd. Takstolen går att klara med en sammansatt balk eller Kerto-balk som överram. Ett mycket mer ekonomiskt alternativ får man genom att placera mellanstöd i nock eller på den upphöjda underarmen. Det måste i dessa fall betonas att deformationerna kan bli stora.