Högre vägghöjd!

I vår nya linje kan vi göra upp till 5,5 meter höga väggar, regelstomme från 45×95 till 45x220mm.

Kontakta säljare för mer info.